/Copyright

/Copyright 2021
Het geheel van inhouden, pagina's en scripts die zich op de website van BB4YOU bevindt, behoort toe aan BB4YOU, tenzij anders staat vermeld. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud of scripts van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld./Inhoud van de website
De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto's en logo's op de website worden door BB4YOU slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciële toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten. BB4YOU garandeert niet dat de inhoud van deze website correct en betrouwbaar is, dat de website ten allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen. Het is aan u niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt, te wijzigen, vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen.


/Disclaimer
Het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. BB4YOU is noch op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website. BB4YOU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. BB4YOU behoudt zich het recht de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, de overeengekomen voorwaarden en de Netiquette.


/Intellectuele Eigendom
Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo's zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden, en met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt BB4YOU zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciŽle doeleinden openbaar te maken, tenzij BB4YOU hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.Server: BB4YOU
all rights reserved 2003-2021 // Forwart Design | voorwaarden | © copyright: BB4YOU - http://www.BB4YOU.nl